Auksjon Bondeantikviteter

Årets begivenhet når det gjelder bondeantikviteter, gikk av stabelen 4. september. Anders Garlie var en lidenskapelig og kunnskapsrik samler som bygget opp en omfattende og variert samling bondeantikviteter. Mohn Kunsthandel fikk i oppdrag å auksjonere denne store og spennende samlingen, og det ble oppnådd meget gode priser.  

Maritime malere

Marinemaleriet sprang ut av seilskipstiden på 17 og 1800-tallet. I en tid uten fotografiets muligheter for å dokumentere samtiden, kom marinemaleriet som en glimrende erstatning. Både redere og skipsoffiserer kunne tenkes å ønske seg et portrett av sitt skip og de ville ha bildene både korrekte og gjerne med kunstnerisk stemning av hav og eksotiske strøk. Sjangeren ble dyrket fra …

Bellevue auksjon gjennomført

Årets auksjon i Bergen avviklet med suksess Tirsdag 5.september kl. 18 ble alt inventar på Lyststedet Bellevue auksjonert ut. Alt av møbler, inventar, malerier, stikk, kunstgjenstander og lamper ble realisert.               Auksjon Lyststedet Bellevue            

John A. Savio

Trosset sykdom og tragedie – ble samisk kunstnerpionérDen samiske kunstneren John Andreas Savio levde et kort liv og døde i 1938 – bare 36 år gammel.Som kunstner skildret Savio sitt eget samiske miljø, og han klarte mesterlig å beskrive naturmenneskenes indre følelser. Han gav et bilde av hvordan det føltes å leve og det å være samisk.Hans særegne bilder er …