Fra Scholeus til Google Earth

436 år med kunstnersyn på Bergen

Fra scholeusstikket i 1589 til dagens digitale visualisering.

Dagens digitale muligheter med Google Earth gir oss en helt ny dimensjon for visualiseringer av kart.  Du kan nå tilsynelatende fly tredimensjonalt over byer og steder. Bygninger kan beskues fra alle de kanter og vinkler du måtte ønske. Teknologi som var utenkelig bare for få år siden er nå lett tilgjengelig i alles lommer.

Men du tenker kanskje ikke på at dette er en utvikling som strekker seg mer enn 500 år tilbake i tid.  Allerede tidlig i middelalderen var det et stort behov for å vise hvordan viktige byer og steder egentlig så ut. Det gikk ikke mange årene etter at salig Gutenberg gav oss boktrykkerkunsten, før bøker med kart og tegninger ble vidt tilgjengelig. Om ikke for alle, så i hvert fall for de mer bemidlede.  

Boktrykkerpressen og støpt blysats ble i løpet av 1400-tallet kjent teknologi og trykkerier ble raskt etablert over hele Europa. Alle byer med respekt for seg selv holdt seg med minst én bokhandel. Bøker og plansjer med vakre stikk av kart og tegninger over de viktigste handelsbyene, ble tilgjengelig for stadig fler. Informasjon kunne lagres systematisk. Først i bokhyller, - i dag også i den digitale skyen.

Også hansabyen Bergen ble avbildet, her tegnet av Hieronymus Scholeus i 1581. Kobberstikket er det eldste kjente bevarte bilde av Bergen. Stikket stammer fra plansjeverket Civitas Orbis Terrarum som ble utgitt i Köln i årene 1572 - 1618.  

 

På stikket ser man Vågen med Nordnes-siden i forgrunnen og Bryggen i bakgrunnen.

Til venstre i stikket vises Håkonshallen og Rosenkrantztårnet. Dette gjorde Scholeus-stikket til en viktig kilde da de to bygningene skulle restaureres etter eksplosjonen på Vågen 20. april 1944. Blant annet er de utvendige trappegavlene på Håkonshallen restaurert på bakgrunn av stikket, og Rosenkrantztårnet er i hovedsak tilbakeført til den ytre form det hadde på slutten av 1500-tallet.

Vi har nå inne en rekke gode stikk og verker fra Bergen. De representerer en flere hundre års periode med varierende stilarter. Nedenfor kan du lese litt om noen av kunstnerne vi har inne nå.

 

Edy´s Norgesreise og spionarrestasjon i Bergen sommeren 1800

John William Edy (1780 - 1820)

Kjent maler fra London. Foretok sin norgesreise sommeren 1800 sammen med en venn. Kort tid før de ankom Bergen, hadde den dansk-norske fregatten "Freia" sammen med en konvoi av handelskip blitt overfalt av seks engelske orlogsskip i den engelske kanalen. Etter en blodig kamp ble nordmennene tvunget til overgivelse.

Hendelsen som er kalt forspillet til fredsbruddet i 1801, skaket opp nordmennene og forklarer at Edy og hans venn ble arrestert, mistenkt for spionasje og ført til Fredriksvern.

Tegner spionarrestert

De ble senere løslatt og gjestfritt mottatt av borgerskapet i Christiania. Men den politiske situasjon var så spent at Edy kort etter avbrøt sin reise og drog hjem. Før han ble arrestert rakk han å skissere en rekke prospekt i sørnorge.  Her under vises et prospekt talt fra Frcdriksberg mot Løvstakken, som omfatter bebyggelsen og landskapet mellom Sandviken og Sydneshaugen.

Den grovt stiplete linjen som går mellom Bergenhus og Nordnes er en lenke som sperrer innløpet til Vågen, et forsvarstiltak.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

"Udsigt over Torget" 1816

Tegnet etter Dreier´s kjente prospekt 

Peder Haugen (1874-1935) Peder Haugen var egentlig tolloppsynsmann i Bergen, men likte å tegne og brukte tidligere byprospekter, f. eks av Dreier og Losting, som grunnlag for sine tegninger.

Derfor er motivene hans fra ca 100 år før han selv levde.

Nedenfor finner du Peder Haugens versjon. Utsnitt av Dreiers originaltegning til høyre.

 

Vi har nå inne et stort utvalg gamle stikk av Bergen

Alle bildene er i god stand.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bergen Havn 1871

Carl Fredrik Sørensen (1818 - 1879)  maler fra Samsø, Danmark

Sørensen viste tidlig anlegg for å tegne og ble sendt til København for å utdanne seg i faget. Han kom inn på Kunstakademiet og tok etter hvert den lille sølvmedaljen. Allerede i studietiden stilte han ut et maleri som ble kjøpt av C.S. Danneskjold-Samsøe. Denne kontakten gjorde at Sørensen fikk oppgaver i forbindelse med dekoreringen av Thorvaldsens Museum. Sørensen var med på å ta initiativ til stiftelsen av «Kunstnerforeningen af 18. november» i 1842, en forening som består fremdeles.

Han var på flere reiser rundt i Norden. Etter å ha henvendt seg til Christian VIII i 1846 kom han seg på en reise sydover på en dansk fregatt og var blant annet i Italia.

Sørensen gikk mer og mer over til å male marine motiver. I 1847 mottok han den Neuhausenske Præmie for «Skibe i Kattegattet under Bramsejlskuling med Dønninger efter en Storm.» Sørensen ble medlem av Akademiet i 1856 og professor i 1869.

"Mange om budet" 

Triangelen, Fisketorget - Hans Dahl ca. 1900

Hans Dahl (født 19. februar 1849 i Hardanger, død 27. juli 1937 i Balestrand) var en norsk maler kjent for sine landskapsbilder, særlig fra vestlandsnaturen Hans Dahl var født i Granvin, Hardanger i 1849. Han var gift med Helene Bewer (1862-1927). Hans Dahl tok offisereksamen i 1871 og tjenestegjorde i den Bergenske Brigade fram til 1874 da han begynte som maler. I tiden på krigsskolen gikk han i lære hos blant annet Johan Fredrik Eckersberg og Knud Bergslien. Han studerte også i Karlsruhe og Düsseldorf. Der hadde han blant annet Hans Gude, Edward von Gebhardt og Wilhelm Sohn som lærere.

 

I 1892 kjøpte Hans Dahl eiendom i Balestrand, men han var bosatt i Berlin frem til 1919. Dette året flytte han til Balestrand for godt. I 1902 fikk Dahl St. Olavs orden, ridder av 1. klasse. Dahl er kjent for å male den vakre vestlandsnaturen, og ofte plasserte han vakre, lyshårede jenter i nasjonaldrakter i bildene sine. Den tyske keiseren var årlig sommergjest i Balestrand helt frem til 1. verdenskrig, han likte både Dahl og arbeidene hans. Hjemmet til Dahl ble på mange måter også keiseren sitt hjem når han besøkte Balestrand. Dahl var keiseren sin venn, samt rådgiver når Wilhelm startet arbeidet med statuene i Balestrand og på Vangsnes. I hagen til Dahl var det hver sommer hageball. Da var Dahl vert og keiseren æresgjest. Dahl hadde kontakt med keiser Wilhelm II livet ut, og Dahl stod høyt i kurs både hos Wilhelm I og Wilhelm II. Wilhelm II kjøpte mange malerier av Dahl. I 1910 utnevnte Wilhelm II Hans Dahl til kongelig prøyssisk professor i kunstmaling.

Den 19. februar 1919 ble Hans Dahl 70 år. Da feiret han med stort selskap i villaen sin. Sigurd Kvikne var en av gjestene og sa i talen sin at Hans Dahl hadde gjort Norge kjent i utlandet, og at Balestrand skylte Hans Dahl stor takk for at det hadde kommet så mange gjester til bygda. I den tiden Dahl var i Balestrand reiste han mye rundt i distriktet. Han var både i fjellet og i fjordene på utkikk etter motiver. Hans Dahl døde i Balestrand og er gravlagd på kirkegården ved Tjugum kyrkje.