Taksering

SKIFTETAKST

Vi takserer og veileder i forbindelse med fordeling av innbo i arveoppgjør. For å få en rettferdig håndtering ved et skifte kan det være nyttig å få ekstern hjelp. Skiftetakst er ment å gjenspeile netto markedsverdi.

 

FORSIKRINGSTAKST

Vi utfører dokumentert oversikt med beskrivelse og foto av antikviteter, bildende kunst og annet innbo. Dette kan gjøres enten før eller etter at en skade oppstår. Vår anbefaling er å være føre var. Forsikringstakst viser gjenkjøpsverdien av objektet som skal erstattes.

 

Vårt firma har eksistert i mer enn 100 år. For min del har 40 år med auksjoner og salg av kunst og antikviteter gitt meg den kunnskap og innsikt som skal til for å kunne vurdere den rådende markedsverdien av kunst, antikviteter, samleobjekter og annet innbo. Jeg holder meg stadig oppdatert på det som til en hver tid skjer i markedet.»

Inger Elisabeth Mohn

Her kan du få din kunst verdivurdert:

Mohn Kunsthandel har eksistert i over 100 år. Vi tilbyr kvalifisert takseringskompetanse på kunst og antikviteter. Ønsker du å få dine gjenstander vurdert, kan du sende inn bilder ved å trykke på knappen nedenfor. Vi vil da komme med en tilbakemelding på hva tjenesten vil koste før vi går i gang med arbeidet.