Auksjon

Vi påtar oss eksterne auksjonsoppdrag for private og bedrifter. På bakgrunn av vår lange erfaring utfører vi dette profesjonelt og effektivt.

Verden er i evig forandring. Endringer er noe alle bedrifter og familier må forholde seg til. Gjenstander og kunst er noen ganger nødvendig å realisere og ofte er store verdier involvert. Det kan da være en trygghet i å engasjere en profesjonell aktør.

Mohn Kunsthandel har gjennom mange år i bransjen opparbeidet et stort kontaktnett og har lang erfaring og god kunnskap. Dette er faktorer som kan være avgjørende for å kunne gjennomføre et effektivt salg og med et godt resultat.

 

 

 

 

 

 

 

Auksjon hotel norge

 

 

 

 

 

 

I september 2016 tok bergenserne farvel med gamle Hotel Norge. Med bankettsalens berømte speilvegg som bakteppe ble all kunst oppsamlet gjennom 100 år, auksjonert bort.

Vi er stolt over å ha gjennomført auksjonen med suksess og gleder oss til at hotellet etter en total ombygging igjen åpner sine dører for publikum i 2018.

 

Auksjon er også underholdning

 

Auksjonarius Johan Albert Mohn og skuespiller Rolf Berntsen i en passiar på fisketorget en gang på 60-tallet. Berntsen, - verdensberømt i Bergen som Jan Herwitz-tolker, avslutter samtalen med sin karakteristiske stemme:

 

"Du vet det Mohn.  Eg og du. Det e vi som underholder denne byen."