John A. Savio

Trosset sykdom og tragedie - ble samisk kunstnerpionér

Den samiske kunstneren John Andreas Savio levde et kort liv og døde i 1938 - bare 36 år gammel.Som kunstner skildret Savio sitt eget samiske miljø, og han klarte mesterlig å beskrive naturmenneskenes indre følelser. Han gav et bilde av hvordan det føltes å leve og det å være samisk.

Hans særegne bilder er fortsatt svært etterspurte. – Turister fra både inn- og utland synes John Savio og samisk kunst er spennende. Mange er interessert i å se kunsten til den kanskje største samiske kunstneren gjennom tidene.

 

Enorm skaperkraft

Tross sitt korte liv var han en produktiv kunstner med rundt 150 motiv og versjoner av grafikk bak seg. Daglig leder Liv Astrid Kvammen Svaleng ved Saviomuseet i Kirkenes, sier Savio ble en pioner fordi han var den første samen som livnærte seg av kunsten sin. – Han foretok kunststudier på egenhånd og som hospitant ved Statens håndverks- og kunstindustriskole, og klarte slik å utvikle sitt helt særegne uttrykk. Savio levde for og med sin kunst. Til tross for sykdom og tragedie var han i besittelse av en enorm skaperkraft.

Ambassadør kjøpte flere hundre bilder

Han hadde tresnitt som en av sine kunstformer, og han produserte mange forskjellige bilder med denne formen. Bildene hans ble spredt over hele verden, for han var populær i sin levetid, da han både var anerkjent og verdsatt, sier Søborg. Mange av hans bilder henger i Nasjonalgalleriet, og bildene hans ble kjøpt inn dit også i hans levetid. På 1930-tallet kjøpte den daværende amerikanske ambassadøren i Oslo et ukjent antall Savio-bilder. – Ambassadøren var en stor fan av Savio og kjøpte mange hundre bilder av ham som han ga til venner og kjente over hele verden.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Er kjent ute i verden

Saviokunsten ble på denne måten spredt relativt tidlig ut i verden. Hans utstillinger både i USA og Paris var godt besøkt og viste at han var populær. Da Saviomuseet arrangerte en utstilling i USA i 1993 skapte den oppsikt og ble godt besøkt. Savio har også vært utstilt både i Korea og i Russland. Grenselandsmuseet i Kirkenes, der Saviomuseet har vært midlertidig lokalisert siden 2002, får rett som det er besøk av turister både fra Asia, Amerika og Europa som kommer kun for å se Savioutstillinga. – Så man kan si at han er kjent og at han har en viss status også ute i verden, ikke bare i Norge, sier Svaleng ved Saviomuseet.

 

Kjempet mot fordommer

Han måtte likevel kjempe mot fordommer både i de samiske miljøer og i det norske storsamfunnet. I hjemmemiljøet i Sør-Varanger var det å være kunstner ikke ansett som et arbeid passende for en voksen mann. Som kunstner i Kristiania følte han seg mindreverdig som same. – Savio ga ikke opp, tross motgang både hjemme og ute. Han var ikke bare en samisk kunstner, men gjennom sin kunst ville han fortelle verden om samene. Dette gjorde ham til en pioner og foregangsmann innen samisk kunst.

Som kunstner skildret Savio sitt eget samiske miljø, og han klarte mesterlig å beskrive naturmenneskenes indre følelser. Han gav et bilde av hvordan det føltes å leve og det å være samisk.

 

Vi har nå inne 7 tresnitt av John A. Savio

Alle bildene er i god stand.
Våre priser er gunstige i forhold til det Savio bilder ellers blir solgt for.
Fargebilder er svært sjeldent fremme for salg.