Samarbeidsutstilling med Galleri Bygdøy Allè

PROSPEKTER - BØKER - HÅNDSKRIFTER – ANTIKVITETER

En samarbeidsutstilling mellom

Galleri Bygdøy Allè og Mohn Kunsthandel

Utstillingsåpning torsdag 19. november kl. 18.00

hos Galleri Bygdøy Allè i Oslo

ET UTSØKT UTVALG NORSKE KULTUROBJEKTER

En samarbeidsutstiling.

For de av oss i samfunnet som innehar interesse for vår nære og fjerne historie har de siste par tiår av og til fremstått i et noe merkelig lys. Toneangivende trender har vært nutidstenking med hastige beslutninger som om det brenner under føttene på en. I bunnen har det ligget en angst og press for ikke å fremstå «som moderne». Mange ulike arrangementer, utstillinger og lignende har ofte hatt et preg av «stuntvirksomhet». Det dreier seg ofte om «der og da» og det kan synes som det ikke er noen spesielle tanker verken rundt fortid eller fremtid.

Med dette som utgangspunkt penses det nå over til faget vårt, kunst og antikvitetshandelen. Vi som har en lengre fartstid i feltet har i høy grad merket det som er sagt ovenfor. Ofte knyttet til hva mange mener er grensesprengende moderne arkitektur har en rekke bemidlete aktører i praksis sluttet å erverve eldre norske kulturobjekter. I skuddet er gjerne tendenskunst skapt i vår egen tid. Dessverre har også mye av samlerfokuset vært rundt objekter av utenlandsk opprinnelse. Det er derfor moro å observere at vi som har drevet i kunst- og antikvitetsbransjen en stund nå merker en økt interesse for vår eldre kulturarv. Det begynte nok å snu for et par år siden, og det har åpenbart blitt forsterket gjennom koronatiden de siste åtte månedene.

Det er derfor i de lange linjers ånd når Galleri Bygdøy Allé i Oslo og Mohn Kunsthandel i Bergen igjen slår de gode krefter sammen og presenterer et nytt samarbeidsprosjekt. Dette er en oppfølging av den svært vellykkete samarbeidsutstillingen firmaene hadde i Bergen for nøyaktig et år siden. Vi synes vi har lov å si at begge aktørene har holdt sine tradisjonsfundamenter godt i hevd gjennom et par litt krevende tiår. Begge firmaene har drevet gjenkjennelig og holdt på med det vi selv har dyp interesse for og kunnskap rundt. Vi har visst at trender kommer og går, men at tradisjonsobjekter tuftet på beste kvalitet over tid alltid vil ha en stor plass hos norske samlere og institusjoner. Det handler kort og godt om trygghet og identitet som en viktig del av forståelsen rundt vår felles fortid og fremtid. Og vi snakker om vakre objekter, estetikk tuftet på det beste av våre kunst- og håndverkstradisjoner. Til slutt vil Galleri Bygdøy Allé og Mohn Kunsthandel takke en rekke samlere og privatpersoner for den tilliten som er blitt gitt oss, og som har gjort denne spesielle fellesutstillingen mulig. Vi tror at vi med dette har etablert en spennende plattform for mange fremtidige samarbeidsprosjekter mellom Oslo og Bergen.

 

Oslo og Bergen, november 2020

 

 

Pål Sagen

Galleri Bygdøy Allé, Oslo

Tel. 928 18 465

 

Fredrik Mohn

Mohn Kunsthandel, Bergen

Tel. 913 96 243

 

Last ned

katalog her:

 

Landskapsmalerier

 

FRA SAMLINGEN TIL ARKITEKT RAGNAR ANKER NILSEN (Drammen 1913 – 2013)

200-ÅRSJUBILEET FOR «DEN KUNSTNERISKE OPPDAGELSEN» AV TELEMARK WILHELM MAXIMILLIAN CARPELAN (Finland 1787 – Stockholm 1830)

150 ÅR SIDEN JOHANNES FLINTOE DØDE I KØBENHAVN RESA TIL ÖFRE TELLEMARKEN OCH RIUKAND-FOSSEN «Bland de delar som, i syd-östra delen af Norige, skära djupt in i hufvudberget, torde få, i sköna och förvånande taflor öfverträffa Vestfjordalen i Öfre Tellemarken» Carpelans egne ord i innledning til Hefte III Stockholm 1823 Reisen startet i Christiania 16. august 1820. Reiseruten var Christiania – Kongsberg – Bolkesjø – Vestfjorddalen – Rjukanfossen – Christiania. I 1823 foretok Wilhelm M. Carpelan en ny Telemarksreise da med sterkt fokus på hans planlagte nye Norgeskart. Det banebrytende arbeidet for norsk kartografi «Kart over Det Sydlige Norge» utkom i Stockholm 1826.

I 1821 foretok en annen kunst og reisepioner, Johannes Flintoe (København 1788 – 1870) også en omfattende reise til Telemark. Carpelan og Flintoe hadde tett kunstnerisk kontakt særlig rundt akvatinttrykk helt frem til stattholderens adjutant Carpelan måtte forlate Norge i 1825 da Karl Johan avskjediget stattholderen grev Sandels. Wilhelm M. Carpelan regnes kunstneren som innførte akvatintteknikken til Sverige. Det er skjebnens ironi at Carpelan døde brått i 1830 grunnet gasser fra arbeidet med kobberplater. Samme skjebne skal nesten ha rammet Johannes Flintoe.

.

 

ET IBSEN-KLENODIUM FRA «REIMANNGÅRDEN» I GRIMSTAD

PETER C.F. WERGMANN (1802 – 1869)

«Laurvig»

Litografi utført i Christiania ca. 1835, bladet er montert på lerret og illuminert med oljefarger. Med all sannsynlighet er dette egenhendig utført av Henrik Ibsen i Grimstad ca. 1843 – 46. Litografiet er komplett med undertittel og marger, men er spent på lerret på blindramme slik at margene er brettet rundt den. Dette ble helt sikkert gjort samtidig med fargeleggingen med oljefarger. Lysmål, 32,7x53cm + innbrettede marger. Bildet sitter i gullrammen fra monteringen på blindramme. Klassisk utsynsbilde over Larvik både tegnet og litografert av P.C.F. Wergmann. ET AV DE SJELDNE, STORE ENKELTBLADPROSPEKTENE FRA WERGMANN OG ER DET FØRSTE NORSKPRODUSERTE PROSPEKTET I STORT FORMAT FRA LARVIK. Peter C. F. Wergmann var født i Danmark og kom til Norge i 1831. Som skuespiller og teatermaler ved Christiania Theater reiste han mye rundt i landet og benyttet ledige stunder til tegning av byer og kjente steder. I Christiania ble skissene overført til litografi i ulike størrelser utført hos bl. a. Fehr, Winther og Kruse. Han ga ut billedverkene “Norge, fremstilled i lithographerede Billeder…” og “Norsk Prospect samling” i tillegg til en rekke enkeltblad. Han har også utført dekorasjonsmalerier på Slottet. Wergmanns litografier må regnes som det «norskeste av det norske» innenfor den tidlige trykte billedfremstillingen. Alle hans verk er i dag sjeldne og etterspurte samlerobjekter.

.

 

HANS FREDRIK GUDE (Christiania 1825 – Berlin 1903)

Passasjerdamperen ved Norskekysten 1894 («Norsk Fjord»)

Olje på lerret, 79.5x150cm Signert og datert n.t. h. HF Gude 1894

Hans Gude viste tidlig et stort tegnetalent. Allerede som 13-åring hadde han privattimer hjemme hos Johannes Flintoe. Bare 16 år gammel kom han til Düsseldorf og fikk undervisning av Andreas Achenbach og Johann Wilhelm Schirmer. I en alder av 29 år gammel ble han professor ved akademiet i Düsseldorf. Senere ble det opphold og professorat i Karlsruhe før permanent flytting til Berlin hvor han var professor ved akademiet. Hans Gude står sammen med Adolph Tidemand som de fremste aktørene for nasjonalromantikken i norsk malerkunst, en uvurderlig kraft i 1800-tallets nasjonsbygging. Da Gude årene etter 1860 motivmessig stort sett forlater innlandet, fjellet og Vestlandsfjordene til fordel for kystmotiver, er det et kraftig symbol på mange av de store samfunnsendringene som inntraff siste halvpart av 1800-tallet. Vårt storslagne maleri av Hans Fredrik Gude inneholder de fleste elementer som gjorde ham til en berømt maritim kunstner. Vi observerer blant annet både de typiske lysrefleksene til kunstneren og den fine skildringsoppfatningen av et genuint norsk kystmiljø. Selv om Hans Gude bodde mesteparten av tiden i Tyskland besøkte han Norge så ofte han kunne gjennom somrene. De senere årene tilbrakte han og familien mye av tiden ved Oslofjordens østside rundt Feste ved Moss. Dette området ble utgangspunktet for mange av de maritime motivene. Selve bukten i forgrunnen og noe av figurstaffasjen på utstillingens maleri drar vi kjensel på fra en akvarellstudie signert og datert «Gude, Arran i Skotland, 1877» og et lite oljemaleri fra 1894 «Fra kysten ved øya Arran i Skottland». Et forstørret foto av flagget på skipets akterstavn i vårt maleri viser det norske flagget med sildesalaten. Er maleriet en skildring av en etterlengtet hjemkomst fra «De syv hav»?

.

LARS HERTERVIG

(Tysvær 1830 – Stavanger 1902)

 

 

Skogsstemning 1874

Olje på treplate,

10,5x12,5cm

Signert n.t.h. LH 74

 

Lars Hertervigs posisjon i vår 1800-talls kunsthistorie har gått fra nesten total forglemmelse til hva vi vil si er nær en kultstatus i dag. Hans sinnsstemning har til de grader påvirket hans innfallsvinkel til egen kunst. Fra starten på Tegneskolen i 1850 bar veien året etter til akademiet i Düsseldorf der blant annet Erik Bodom ble en viktig læremester for ham.

Maleriet vårt har helt siden det ble malt vært i samme familie og er ett av mange verk fra 1870-tallet som han utførte på mindre treplater. (Kfr. Koefoed kapittel V, side 90 – 107)

Eierhistorie: Fra kunstneren gitt i gave til Hertervigs tannlege Morten Årstad i Stavanger (født 1863), deretter arv i samme familie, de siste årene i Oslo Litteratur: Holger Koefoed «Lars Hertervig 1830 – 1902 Stillhet og lys» Oslo 2008

95 000,-

 

 

 

HANS DAHL

(Hardanger 1849 – Sogn 1937)

Blomsterpiken i et romantisk sommerlandskap

Olje på lerret, 72x57cm Signert n.t.h. H. Dahl

 

Et sjeldent, tidlig verk av vår populære internasjonalt kjente maler med genremaleri som sitt felt, Hans Dahl. Dette spesielle og meget vakre kunstverket av høy kvalitet er trolig utført under kunstnerens opphold i Düsseldorf 1873 – 76.

 

Proveniensen på maleriet er fra en amerikansk samling. Det kan ikke utelukkes at det kan ha vært utført i forbindelse med verdensutstillingen i Philadelphia i 1876, der vet vi at Dahl var representert. Motivet i dette maleriet har nok falt i god smak i det amerikanske markedet som på slutten av 1800-tallet hungret etter denne type maleri. Litteratur: Norsk Kunstnerleksikon 140 000,-

.

 

 

«BERGEN FRA LANDSIDEN»

SIGNERT ORIGINALARBEID UTFØRT AV EN «EKTE» BERGENSKUNSTNER

JOHAN LUDVIG LOSTING

Bergen fra Natland 1846 Penn og akvarell på papir, 28x39.5cm Signert og datert nede til venstre: Losting pinx 1846 På arkets bakside er det med blyant skrevet: «N 19 Bergen fra Natland». På baksiden en etikett i plastlomme med engelsk tekst om maleren og tittelen samt» No. 19»

Et vakkert og detaljrikt prospekt. Originalarbeider av Losting er sjeldent fremme. Bildet kan regnes som en pendant til «Bergen Fra Sösiden», se forrige nummer.

Et par flekker i himmelen. 24 000,-

 

BREV

 

 

HENRIK IBSEN

Vakkert brev, 1,5 side datert 16. juli 1895 med konvolutt: Herrn Bernt Lie, Schriftsteller. Rabenerstrasse 13. II Dresden. A. Bernt Lie har kontaktet Henrik Ibsen tydeligvis for å få hjelp til å få en stilling i Morgenbladet. Det har tatt litt tid før Ibsen har fått svart Lie – Når jeg først idag besvarer Deres venlige henvendelse, så er grunden den at jeg i mellemtiden har været overlæsset med uopsættelig korrespondance…

Brevet er tidligere uregistrert.

 

BJØRNSTJERNE BJØRNSON

20 egenhendige brev samlet 41 sider samt 9 brevkort samt ett brev på tre linjer til C. M. Ross. Tillegg av 7 brev fra Bjørn Bjørnson og 12 ført i penn av Karoline. Alle til Bernt og/eller Hedvig Lie.

 

I tillegg et brev fra Bernt Lie til Bjørnstjerne Bjørnson datert 12. februar 1905.

SKIPSMALERIER

 

 

 

VIKTIGE OG SJELDNE TIDLIGE TRONDHEIMSRELATERTE SKIPSPORTRETTER FRA SAMLINGEN TIL HUITFELDT VON DER FEHR MED LINJER TIL FAMILIEN KIØSTERUD I DRAMMEN

Samlingen med 7 tidlig 1800-talls skipsportrettbilder presentert nedenfor er en maritim kulturskatt. En slik samling med en så sterk eierhistorie har nasjonal betydning i tillegg til lokal viktighet i Trondheim og Trøndelag. Bildene har frem til i dag hengt i leiligheten til Huitfeldt von der Fehr i Bærum og slikt blitt tatt vare på i et par generasjoner. Ut fra nummereringen på bildenes bakside og hva familien forteller, har det opprinnelig kanskje vært en enda større samling. Tidligere arveoppgjør i familien kan sikkert ha ført til oppsplitting.

Skipsportrettene har trolig et opphav via familien Huitfeldt og Tønne Huitfeldt som drev forretninger i Trondheim innen trelast med mer. Kjøpmannsgaten 14 var kontoradresse og Huitfeldtbryggen hørte en stund til deres forretning. Astrid Hamborgstrøm Bull Kiøsterud (født 1901) giftet seg for annen gang med brukseier Ivar Huitfeldt fra Trondheim. Kiøsterudfamilien var også involvert i skipsfart blant annet gjennom Kiøsterud Skibs AS.

 

 

 

 

«FELICE POLLI IN TRIESTE»

(Italian 1793 – 1859) Enigheden fra Tronhiem Cap=n G:F: Urbÿe (på flagget Reder: Hoe & Co)

Akvarell på papir, 49x67,5cm. Signert nede til høyre: Felice Polli in Trieste. Med originalrammen med treplate bak.

 

Et imponerende skipsportrettstykke. På baksiden merket «Huitfeldt no. 27» Felice Polli var egentlig direktør for marinens ingeniørkorps i Trieste, men han virket også som en meget dyktig skipsportrettmaler i akvarell. Hans arbeider er kjent for stor detaljgrundighet. Kaptein Urbÿe på Enigheden har i Trieste sikkert hørt om Pollis dyktighet og bestilt dette arbeidet av ham. Man antar at Polli totalt utførte færre enn 200 arbeider. Litteratur: Karsten Buchholz «Ship Portrait Artists, A Guide and Dictionary for Collectors». Hamburg 1997 60 000,-

 

 

 

HANS PETER THORSØE

(Danmark 1791 – 1842) Skonnerten Patrioten Commanderet af Cap tn= R: M: Halset 1814

Akvarell på papir, lysmål 35,5x50,5cm. Signert og datert n.t.h. Af H.P. Thorsöe 1814.

Trolig en noe senere ramme. Noen papirskader

 

EVerker av Hans Peter Thorsøe er sjeldent å se. Etter å ha vært i Dansk Vestindien som matros i 1806, bare 15 år gammel, tok han i 1810 styrmannseksamen i København. Men i tillegg til å føre flere skip tilhørende rederen Jacob Holm har han utført noen oljemalerier og akvareller. C.W. Eckersberg skal ha benyttet Thorsøes skipskunnskaper i sine marinemalerier.

 

Det er alltid en begivenhet å finne slike norskrelaterte kunstverk med dateringen 1814. Litteratur: Karsten Buchholz «Ship Portrait Artists, A Guide and Dictionary for Collectors». Hamburg 1997, Wikipedia H.P. Thorsøe 45 000,-

BONDEANTIKVITETER

 

ØLBOLLE

Skåret og malt dekor Høyde: 15, diameter: 32 Setesdal, 1700-tallet. Klassisk «Setesdalsbolle» med kraftig relieffdekor. Svakt utoverskrånende munnningsrand med geometrisk dekor.

Korpus med maskeornamenter som er omkranset av romansk viftebladsskurd.

275 000,-

 

 

ØLKJENGE

Skåret og malt dekor Høyde: 23, lengde: 34 «Bryllupskjenge». Ullensvang i Hardanger. Muligens malt av Trond Larsen Hus (1806-1880) som var elev av Bjørn Bjålid. Kjengen har 2 hanker, den ene formet som kronet løvehode, den andre formet som slange. Løvehodet representerer mot og godhet i motsetning til slangen som vi kjenner fra Edens hage. Kjengen er rosemalt innvendig. Munningsrandens utside med verselinje: «Et Løvehovud af Birkerod, det Skaffe Skal i Brystet Mod, Gunder Michelsen Indstenes».
280 000,-

 

KANDELABER

Jern

Høyde: 44, lengde: 34,5
Østerdalen, 1700-tallet. 3 lysarmer. Fuglefigur på toppen av lyspiggen.
3-delt fot.
90 000,-

 

 

LOKKANNE

Skåret dekor Høyde: 23 Vestlandet, Sogn 1700-1750.

Dekor rundt korpus i form av 2 norske løver og stiliserte tulipanbuketter, perlerad nederst. Lokket med motiv av stående løve og rankedekor i relieff. Jekk formet som sittende løve. 3 føtter i form av liggende løver.

59 000,-

 

TILSKREVET SYLFEST SKRINDE

LOKKANNE

Jern

Skåret og malt dekor Høyde: 26 Gudbrandsdalen, datert 1774. Angivelig skåret av Sylfest Skrinde (ca 1732- ca 1785). Korpus rikt skåret med bred akantusranke. Svakt buet lokk også med akantusranke. Jekk formet som bladknopp.
Hankavslutning med bladverksdekor. 3 lave føtter. Innrisset under bunnen: «SOD GOS 1774». Den malte dekoren er antakelig påført rundt 1850.
78 000,-

 

 

NUMEDAL, HAUKJEM, DATERT 1835

HENGESKAP

Skåret og malt dekor. Høyde: 98, bredde: 75, dybde: 20. Numedal, Kjetil Olesen Haukjem (1774-1859). Datert 1835. Skapet er rikt formet og dekorert. De 2 dørbladene har påmonterte, rosemalte felter, samt søyleformete sidelister og midtlist. Hjørnene er avfaset og med påmonterte søyler. Toppen av skapet er rikt rosemalt og med en bladkrans som omslutter eierinitialene «ETST 1835».

Portalformet topplist. Søylepartier og listverk er dekorert med Haukjems karakteristiske marmoreringsteknikk. Skapet er innredet med små rom og skuffer. På høyre dørs søyle er en liten list (5cm) skiftet. Sekundær nøkkel.

Skapet fremstår i usedvanlig god stand.

Pris på forespørsel

 

NUMEDAL, HAUKJEM, DATERT 1802

HENGESKAP

Skåret og malt dekor. Høyde: 89, bredde: 76,5, dybde: 30.Numedal, Kjetil Olesen Haukjem (1774-1859). Datert 1802 Skapet er rikt formet og rosemalt. Svanehalsformet toppstykke med malt speilmonogram. Påmontert søyleformet midtlist. De 2 dørbladene med påmonterte urneformete partier. Listverk med gulldekor. Påmalt nederst på dørene: «Anno 1802».

Skapet er innredet med hyller og 1 stor og 6 små skuffer. Original nøkkel og lås.

Et særdeles frodig utformet skap.

Pris på forespørsel.

 

Vi har nå inne et utvalg bøker om bondeantikviteter

Kom innom eller se dem i vår nettbutikk