Nasjonalromantikken skapte den første norgesturismen

Som postkort for drømmen om det norske

Et utvalg av landskapsmalerier fra Dusseldorfperioden på 1800-tallet.

Velkommen til visning hos Mohn Kunsthandel i Bergen.

Nasjonalromantikken solgte Norge som turistdestinasjon

 

Den nasjonalromantiske kunsten fra Norge åpnet opp Norge som et interessant land for turisme. Kunstnerne satte Norge på kartet. Fjelltoppene, fjordene med folkeliv, isbreene og lakseelvene ble beskrevet i kunsten og virket som en magnet på lakselorder og europa´s øvrige overklasse.

 

Vi har nå for salg et fint utvalg nasjonalromantiske malerier med særdeles god kvalitet. 4 av kunstnerne tilhører den såkalte Düsseldorfskolen, dette gjelder Sophus Jacobsen, Georg Anton Rasmussen, Eilert Adelsteen Normann og Hans Dahl.

Kunstakademiet i Düsseldorf var et av de mest anerkjente og ledende akademier i Europa. Det hadde sin blomstringstid i perioden 1830-1870. Innen malerkunsten ble Düsseldorfskolen et begrep. Landskaps- og sjangermotivene som ble dyrket frem på skolen ble spesielt retningsgivende i Europa.

I tillegg til Düsseldorfmalerne presenterer vi i nettbutikken vår bilder av flere fremragende kunstnere som Jahn Ekenæs, Sigrid Bølling, Helga Ring Reusch, Odd Nerdrum, Bernt Klüver, Henrik Lund, Sigmund Sinding og Adam Fuss. Vi har også 3 arbeider av Per Ung.

 

 

 

 

 

Landskapsmalerier

Sophus Jacobsen

(Halden 1833 - Düsseldorf 1912)

«Folkeliv i en vestnorsk fjord»

Olje på lerret, 88x132, signert og datert nede til venstre: S. Jacobsen 1858

 

 

Georg Anton Rasmussen

(Stavanger 1842 - Berlin 1914)

«Buskapen fraktes over fjorden»

Olje på lerret, 103x157, signert og datert nede til venstre: A. Rasmussen, Df. 1879

 

 

 

Georg Anton Rasmussen

(Stavanger 1842 - Berlin 1914)

«Folkeliv i en vestnorsk fjord»

Olje på lerret, 75x125, signert og datert nede til venstre: A. Rasmussen, Df. 1890

 

 

Georg Anton Rasmussen

(Stavanger 1842 - Berlin 1914)

«Vestnorsk fjordlandskap»

Olje på lerret, 62x95, signert nede til venstre: A. Rasmussen, Df. 1866

 

 

Georg Anton Rasmussen

(Stavanger 1842 - Berlin 1914)

 

 

Detalj fra

«Folkeliv i en vestnorsk fjord»

 

G. A. Rasmussen startet sine studier i Bergen hos Anders Askevold og Johan Ludvig Losting. Etter et års studieopphold i København, reiste han til Düsseldorf og studerte ved Kunstakademiet der fra 1864-1867, der ble han påvirket av tradisjonen fra Hans Gude. I 1899 reiste han til Berlin og ble der resten av sitt liv.
 
Rasmussen reiste ofte til Norge for å lage skisser fra vestlandsnaturen med folkelivet ved de dype fjordene og de høye fjellene. Dette var populære motiver for kunstinteresserte i Tyskland.

 

 

 

HANS DAHL

(Hardanger 1849 – Sogn 1937)

"Blomsterpiken i et romantisk sommerlandskap"

Olje på lerret, 72x57cm, signert nede til høyre: H. Dahl

 

Hans Dahl var født i Granvin i Hardanger. Etter å ha tatt offisereksamen og tjenestegjort i den Bergenske Brigade frem til 1874, avsluttet han den karrieren for å bli maler. I tiden på krigsskolen gikk han i lære hos blant andre J. F. Eckersberg og Knud Bergslien. Senere studerte han i Karlsruhe med Hans Gude som læremester. I årene 1873-1876 studerte han ved kunstakademiet i Düsseldorf og oppholdt seg der til han flyttet til Berlin i 1888.
I 1893 kjøpte han eiendom i Balestrand og bygget hus der. Det ble brukt som sommerbolig frem til 1919. Da flyttet han til Balestrand for godt.
Hans Dahl hadde sin første utstilling i Düsseldorf i 1876. Hans motiv med vestlandsnaturen i strålende solskinn, med smilende mennesker og vakre bunadskledde jenter i arbeid ute har alltid spredt glede hos tilskueren.
Dahl var lys til sinns og ville at kunsten skulle være forståelig for vanlige folk og ikke finkultur for eliten. Han skrev en gang: «Bevar et muntert Sind i Storm som i solens Skind.»

 

 

Eilert Adelsteen Normann

(Bodø 1848 - Oslo 1918)

«Barn som leker i fjæren»

Olje på lerret, 55x96, signert og datert nede til høyre: A. Normann, Dsf. 78

Normann startet studier i København og reiste deretter til Düsseldorf hvor han studerte ved kunstakademiet i tiden 1869-1872. Han ble i likhet med andre påvirket av tradisjonen fra Hans Gude. Han ble boende i Düssedorf frem til 1883, da flyttet han til Berlin. Der ble han boende hele sitt yrkesaktive liv. I sommermånedene reiste han til Nord-Norge for å male. Han reiste rundt, ofte i Lofoten, og laget skisser til store malerier med motiver fra den nord-norske kysten med mennesker, båter og bebyggelse langs fjorder og bratte fjellsider. Han lanserte begrepet «midnattssolens land».

Senere reiste han sørover og kom til Balestrand der han bygget et hus i dragestil, Villa Normann. Han innledet med det en ny arkitektonisk epoke som har gitt Balestrand et eget særpreg. Her bodde han om sommeren og hadde nær kontakt med Hans Dahl og derfor også keiser Wilhelm.

 

 

Jahn Ekenæs

(Hof i Vestfold 1847 – Follebu 1920)

"Tømmerdrift ved familiegården"

Olje på lerret, 61x107cm, signert og datert nede til høyre: J. Ekenæs 1899

 

Jahn Ekenæs gikk på J. F. Eckersbergs malerskole, videre studerte han både i København 1869-70 og i München 1872-94. Da han kom hjem til Norge i 1894, bosatte han seg i Åsgårdstrand. Han holdt seg til levende folkelivsskildringer med tømmerdrift, fiske og isfiske som motiver. Ekenæs var i særdeleshet teknisk dyktig og har alltid vært en publikumsfavoritt.

Bernt Klüver

(Strinda i Sør.Trøndelag 1897 – Oslo 1941)

 

 

«Etter en picnic en sommerdag i Provence»

 

Bernt Klüvers første læreår var på Pola Gauguins malerskole 1918-1919. Etter det studerte han 3 år i Paris hos blant andre André Lothe og Raoul Dufy. Han ble også påvirket av van Gogh og Paul Cèzanne. Han utviklet fort et personlig uttrykk i bildene sine.
 
Motivene var stort sett romantiske landskaper preget av lyse og klare farger ofte med innslag av en noe sterkere fargeskala. Gradvis ble bildene mer stiliserte, ekspressive og drømmeaktige, gjerne med elementer av surrealisme.
1929 var det året han endret navnet til Clüver.

 

 

Ovenfor presenterte malerier er nå utstilt i våre lokaler i Bergen

I tillegg har vi flere malerier og skulpturer av kjente, norske kunstnere utstilt.

Velkommen innom eller se dem i vår nettbutikk