Sølv lokkanne

Sølv lokkanne. Laget hos Brødrene Lohne i Bergen. Rikt drevet og siselert akantusdekor på lokk og ved fotavslutninger. Jekk og 3 føtter formet som sittende løve med kule. Innvendig forgylt. Lokket isatt mynt med Christian den 5. sitt monogram. Høyde: 21.

Kategorier: ,

Beskrivelse